Karbür, Seramik ve Sert Metal Kaplama

Sert Krom Kaplama

Kromlama, metalürjide ısıl işlemle metal yüzeylerinin kromla kaplanmasıdır. Bu işleme kromaj da denir. Uygulanan krom kaplamalar parlak kromlama ve sert kromlama olmak üzere iki türde yapılır. Parlak kromlamada parçanın üzerine önce bakır ya da nikelden bir ara tabaka kaplanır ve bunun üzerine 0,5 – 1 mikron (1/1000 mm) kalınlığında gözenekli bir krom tabakası geçirilir. İşlem sonucunda parça üzerinde güzel görünüşlü parlak bir tabaka elde edilir. Demir alaşımlarına, özellikle çeliklere yüzey sertliği ve yüksek ısıda oksitlenmeye ve korozyona karşı direnç kazandırmak için uygulanan sert kromlamada ise parça doğrudan doğruya kromla kaplanır. 1925’ten sonra kromlama teknikleri büyük gelişme göstermiştir. Kromlama sonunda, kaplamanın kalınlığı 0,02 mm ile 1 mm arasında değişebilir. Karbonun varlığı kromun yayılmasını engelleyen krom karbürleri verdiğinden, yüksek karbonlu çeliklerde kalın kromlama yapılamaz. Gelişmekte olan kromlama teknikleri uçak parçalarına (kanatçıklar, yanma odası), fırın parçalarına, aletlere, borulara, sinterlenmiş demir parçalarına, saçlara vb. uygulanmaktadır.

Endüstriyel Sert Kromun Özellikleri:

  • Sertlik:

Kaplamalı krom son derece serttir. Geleneksel bir banyo 900-1200 Vickers elmas piramit sertliği verecektir.

  • Çok Düşük Sürtünme Katsayısı:

Sert krom kaplama ömrünü uzatır ve kalıp uygulamalarında yüksek oranda salıverme özelliği sergiler.

• Çok serttir.
• İyi adezyon sağlar.
• Aşınma direnci sağlar.
• Çok az sürtünmeye olur.

(a)

(b)
Şekil 1. Sert krom öncesi ve sonrası (a), sert krom kaplanmış parçalar (b).